RIT-teknik

 

Vilken vy-placeringsmetod gäller om följande symbol finns på ritningen ?

E-metoden |  Pilmetoden |  A-metoden
 

Vilken av bilderna A, B, C, D eller E överensstämmer med de två vyerna till höger ?

 

 

A  |  B |  C |  D | E

 

Vilket vy-placeringsmetod har tillämpats på bilden nedan ? 

A-metoden |  Pilmetoden |  E-metoden

 

Vad kallas den linje som pilen pekar på ?

Måttlinje |  Konturlinje |  Måttgränslinje |  Centrumlinje |  Snittstreck

 

Vad kallas den linje som pilen pekar på ?

Konturlinje |  Centrumlinje |  Snittstreck |  Måttlinje |  Måttgränslinje

 

Vilken måttsättningsmetod har tillämpats på bilden nedan ?

Kedjemåttsättning
Baslinjemåttsättning
Koordinatmåttsättning
Kombinerad måttsättning

 

Vilket minsta rekommenderade avstånd gäller mellan figurens kontur och närmaste måttlinje ?

8 mm  |  10 mm  |  12 mm  |  Fritt val

 

Vilken måttsättningsmetod har tillämpats på bilden nedan ?

Kombinerad måttsättning
Baslinjemåttsättning
Kedjemåttsättning
Koordinatmåttsättning

 

Vilket minsta rekommenderade avstånd gäller för måttlinjer som ligger parallellt med varandra ?

6 mm  |  8 mm  |  10 mm  |  Fritt val

 

Vilken benämning gäller för den del i toleransangivelsen som pilen pekar på ?

Basmått |  Undre gränsavmått  |  Toleranssymbol |  Övre gränsavmått

 
 


Åter till innehållsförteckning