Datum :
2018-08-21
Vad händer just nu ?
Under den senaste tiden har vi jobbat med att uppdatera materialet på vår hemsida. Det är i första hand modulerna "Form & lägetoleranser och Geometrisäkring" som uppdaterats. När det gäller modulen "geometrisäkring" jobbar vi med att specialanpassa den till de företag som tecknar abonnemang. Vi har även separerat alla våra moduler så nu finns det möjlighet att välja vilka moduler man vill ha tillträde till. Som komplement till vår hemsida finns det även handböcker framtagna. Till samtliga moduler kommer det att finnas ett introduktionsmaterial kopplat som går igenom innehållet i respektive utbildningsmodul. Tanken med detta är att att ge alla som vill möjlighet att på egen hand förkovra sig inom ämnesområdena som finns på vår hemsida.
Mvh/Åke

 

Datum :
2016-08-30
Vad händer just nu ?
Nu finns det en ny utbildningsmodul tillgänglig på vår hemsida. Utbildningsmodulen har fått arbetsnamnet "Ritningsgranskning" och är i princip en fortsättning på alla de andra modulerna som finns på vår sida. Under en begränsad tid kommer modulen bara att finnas tillgänglig via lärarledda utbildningar. Vad som är nytt med denna modul är att det finns med en speaker-röst till materialet. Det är vetenskapligt konstaterat att man snabbar på inlärningsprocessen ganska mycket om man använder flera sinnen när man jobbar med interaktivt utbildningsmaterial. Vi har bestämt oss för att testa detta koncept och se vad vi får för respons.
Mvh/Åke

 

Datum :
2016-01-12
Vad händer just nu ?
Vi har nu gjort omfattande uppdateringar på vår hemsida. Vad som är nytt är att vi gjort om alla innehållsförteckningar till vårt utbildningsmaterial. Anledningen är att ge plats för fler undermenyer. Fortsatt arbete med att omarbeta utbildningsmoduler "Geometrisäkring" pågår för fullt. Framförallt då att ta fram specialanpassade övningsuppgifter till olika företag. Ser i våra kursutvärderingar att detta är ett stort önskemål hos många av de som gått vår utbildning i Geometrisäkring.
Kan också informera om att "SBL-data" kommer att bistå oss med teknisk support på vår utrustning.
Mvh / Åke

 

Datum :
2014-12-16
Vad händer just nu ?
Från och med årsskiftet gäller nya inloggningsrutiner till vårt utbildningsmateria. Våra hemsidor finns placerade hos två olika web-hotell. Tre olika domännamn gäller ; "utb-moduler.se", "utb-moduler.com" och "utb-moduler.eu". Det spelar ingen roll vilken domän ni använder då allt innehåll på våra hemsidor är sammankopplade med varandra.
För övrigt gäller kontinuerliga uppdateringar av vårt utbildningsmaterial. Bland annat tillkommer mycket nya animeringar i materialet och då i första hand under "Mätverktyg". Jobbar även med att pressentera nyheter i standarder på ett mer illustrativt sätt för att öka förståelsen och minska tolkningssvårigheter.
Vi kommer under den närmaste tiden att revidera innehållet i vår handbok "Geometrisäkring"
Mvh / Åke

 

Datum :
2014-04-09
Vad händer just nu ?
Har nu kommit så långt med vårt utbildningsmaterial inom området "Geometrisäkring" att vi känner oss redo för att erbjuda alla intresserade utbildning inom området. Ny utbildningsmodul på vår hemsida samt handbok 1 "Grundutbildning Geometrisäkring" är nu klar.
Vill också informera alla norrmän att handbok 4 "Form & lägetoleranser" översätts nu till Norska. Om tidsplanen håller kommer denna handbok att finnas tillgänglig strax före semestern.
Något som gläder oss mycket är att flera skolor som sysslar med gymnasie- YH-utbildningar riktade mot verkstadsindustrin fått upp ögonen för vårt utbildningsmaterial.
Har planer på att till hösten erbjuda "Öppna utbildningar" om intresse finns. Först ska vi undersöker lite olika alternativ på hur vi ska lägga upp det hela. Räknar med att pressentera ett förslag på vår hemsida tidigast någon gång efter semestern.
Mvh / Åke

 

Datum :
2012-08-17
Vad händer just nu ?
I mitten av oktober kommer vi att uppdatera vår hemsida med mycket nytt material inom området "MÄT-teknik" som även kommer att innehålla ett nytt utbildningsblock som berör "lokaliserings- och referenssystem" I samband med denna uppdatering kommer även en "Svetsguide" att finnas tillgänglig på hemsidan. Materialet är inte på något sätt färdigt ännu. Vi kommer att fortsätta utveckla materialet under tiden vi använder det i våra utbildningar. För oss är det av största vikt vad våra användare tycker. Vi är mycket lyhörda och tacksamma för de synpunkter vi får in under de utbildningar vi kör på skolor och företag. På detta sätt kan alla som vill vara med och påverka materialet.
Vad det gäller våra handböcker så kan vi informera om att vi även tar fram specialanpassa sådana för företag och skolor om så önskas. 
Mvh / Åke

 

Datum :
2012-04-02
Vad händer just nu ?
Inom ämnesområdet "MÄT-teknik" har vi med en del där vi pratar om "lokaliserings- och referenssystem". Vi har märkt att det finns brister i vårt material och stor okunskap om hur man tillämpar referenssystem i sina konstruktioner ute på många företag. Därför har vi bestämt oss för att göra en storsatsning inom detta område. Materialet som erbjuds kommer till att börja med att bara finnas tillgängligt på vår hemsida. Planen är dock att vi när vi använt materialet en tid i våra lärarledda utbildningar även ge ut det i bokform.
Mvh / Åke

 

Datum :
2012-03-06
Vad händer just nu ?
Eftersom vi från några företa fått förfrågan om våran handbok "Form & lägetoleranser" finns på Kinesiska (mandarin) kan vi informera om att den möjligheten finns. Har fått offert på en totallösning från ett företag i Lund. För att finansiera detta projekt krävs dock en beställning på minst 300 handböcker, men man kan fritt fördela dessa 300 handböcker på t ex 100 svenska, 100 engelska och 100 kinesiska.
För övrigt jobbar vi med att färdigställa ämnet "MÄT-teknik" på hemsidan. Håller även på med en "Svetsguide" som kommer att finnas tillgänglig på hemsidan för alla som tecknar ett abonnemang.
Mvh / Åke

 

Datum :
2011-11-02
Vad händer just nu ?
Vi har nu fått handbok 4 "Form och lägetoleranser" översatt till engelska. Beställa en preliminärutgåva av några exemplar av CELA grafiska under nästa vecka som vi kommer att skicka ut till några av våra kunder som smakprov. Vi trycker även upp några exemplar av HAND-bok-2 "Ritteknik / ritningsläsning" samt HAND-bok-6 "Övningsuppgifter ritteknik och form och lägetoleranser. HADD-bok-2 är helt omarbetad och HAND-bok-6 är helt ny. Vi kommer nu att lägga ner mer krut på att få HAND-bok-3 "Mätteknik" färdig. Önskemålet är att vi kan trycka upp boken i början av nästa år.
Vad det gäller lärarledda utbildningar har det varit ganska så lite för oss att göra under hösten men vi hoppas att det blir bättre framöver.
Vi har under hösten även plockat fram specialanpassat utbildningsmaterial till några företag.
Mvh / Åke

 

Datum :
2011-06-16
Vad händer just nu ?
Har nu kommit igång med arbetet att på egen hand iordningsställa de handböcker som vi använder vid våra lärarledda utbildningar. Återstår dock en hel del arbete med handbok nr 3 som innehåller Mätteknik och Mätmetoder. Förhoppningarna är att bli klar med den innan årsskiftet. Kommer även att satsa på specialanpassade handböcker för företag / skolor om sådana önskemål finns. Jobbar även med en ny handbok som kommer att få arbetsnamnet "Svetsguiden". Handbok beskriver svetssymboler och dess uppbyggnad, hur man måttsätter svetsar och naturligtvis kommer den att innehålla en massa övningsuppgifter med facit. Men den kommer inte att bli färdig förrän tidigast i slutet på detta år.
Nu gör vi uppehåll med våra lärarledda utbildningar, men vi startar upp i mitten av augusti igen. Ha det nu så bra och en trevlig sommar på er alla.
Mvh / Åke

 

Datum :
2010-11-23
Vad händer just nu ?
Har nu summera och analysera hösten händelser, framförallt då alla kursutvärderingar som kommit in från de som gått våra utbildningar. Konstaterar att kursdokumentation fått mest kritik. Tanken från början var att inte ha någon kursdokumentation utan enbart använda den information som finns på hemsida. Pärmar med utskrifter från hemsida blandat med material hämtat från lite olika håll har dock delats ut till eleverna. Strukturen i dessa pärmar har inte varit den bästa. Kommer därför till vårens utbildningar att pressentera ett helt nytt kursmaterial. En kombinerad HAND-, ÖVNINGS- och ANTECKNINGS-bok finnas framtagen som kommer att testas vid en utbildning i början av december. Om testet faller väl ut kommer HAND-boken att användas vid kommande utbildningar som bokas direkt via utb-moduler.se
Länkar
Klicka på länkarna som följer för att se en sammanställning av kursutvärderingar och lite info om det nya kurskompendium.   " Kursutvärderingar "      " Kurskompendium "
Mvh / Åke

 

Datum :
2010-06-10
Vad händer just nu ?
Nu har vi kört vår första lärarledda utbildning för Konstruktions-Bakelit i Örkelljunga. 15 personer gick kursen som pågick i två dagar. Nu är det upp till deltagarna själva att jobba vidare med det interaktiva materialet som finns på vår hemsida. Tillgång till materialet har deltagarna under en månad från och med kursstarten.
Till er som kommit igång och använder materialet.
Vi ber om överseende att det finns vissa brister i materialet, men vi jobbar kontinuerligt med att rätta till, utveckla och förbättra innehållet. Vår ambition är att tillhandahålla ett material som är så levande som möjligt.
Mvh / Åke

 

Datum :
2010-04-02
Vad händer just nu ?
Nu finns det möjlighet att från DEMO-sidan gå in och i skarpt läge "Prova på" delar av innehållet som finns i dom tre olika utbildningsmodulerna RIT-teknik, Form & lägetoleranser samt MÄT-teknik.
Mvh / Åke

 

Datum :
2010-03-01
Vad händer just nu ?
Nu börjar vi så smått att köra igång lärarledda utbildningar inom ämnesområdet ”Form och lägetoleranser”. Som bas i utbildningen kommer vi att använda det  webbaserat interaktivt utbildningsmaterial som finns på hemsidan ”utb-moduler.se” till viss del i kombination med tidigare använt material. Lärare i ämnet ”Form & lägetoleranser” är Lars Hammare som kommer från Torsås och som är mycket kunnig och meriterad inom sitt ämnesområdet. Har hållit på med utbildningar vid sidan om sitt ordinarie arbete sedan 1995. Började 1999 att hjälpa IUC Olofström att kört deras utbildningar i form och läges som fortfarande anlitar honom. På sitt ordinarie arbete inom Faurecia ansvarar Lars för företagets mätrum sedan 1985 där det för närvarande finns 3 koordinatmätmaskiner. Här tillämpar man även scanning vid sitt verifieringsarbete. Ansvarar består även av framtagning av kontrollutrustning till produktionen samt ritningsgranskning av produktritningarna.

Nu till själva utbildningen som inleds med två dagars lärarledd utbildning där man får lära sig att navigera i materialet samt får en grundlig genomgång av det teoretiska blocken. Sen följer en månad där tanken är att ni själva ska jobba med det interaktiva materialet, träna på övningsuppgifterna och stämma av sina kunskaper med kompetenstestet.
OBS! Till alla övningar finns det integrerade facit. På webbsidan finns det även ett forum där man har möjlighet att ställa frågor till sin lärare eller andra elever.
Utbildningen avslutas med ytterligare en lärarledd utbildningsdag där möjlighet finns att visa upp och diskutera eget ritningsunderlag. För den som vill kommer det att finnas möjlighet att avsluta kursen med ett  certifieringsprov där diplom delas ut till alla som uppnår nivån för godkänt.
Tillgängligheten till materialet styrs av ett för varje utbildningstillfälle unikt PassWord och user-ID som kommer att vara aktiverat under den avtalade utbildningsperioden.
Mvh / Åke